möter vi en matriark som en
Debatt
containern där 39 människor hittades döda
Varje svensk kommun behöver ett manifest som avspeglar verksamhetens inställning till offentlig konst, skriver Ragna Berlin, konstnär och grundare av Konstpool.
Efter fiaskot med uteblivna leveranser till
Makt
Hos Håkon Øvreås är barnen som Sjukpenninggrundande konstnärsstipendier och bättre småföretagarpolitik är viktiga faktorer för att stärka konstnärers ekonomiska villkor, menar nya kulturministern Amanda Lind.
Dödsoffren tros ha frusit ihjäl
Det behövs ingen särskild utredning efter

Från rebellkonst till reklam - gatukonstens kommersiella riktning

Konstnären

Muraler är traditionellt folkets konstform, men har alltmer tagits över av 
storföretagen. När gränserna mellan reklam och konst har suddats ut har New Yorks gatukonstnärer hittat sätt att tjäna pengar.
Jag får en hel del frågor om vad man bör tänka på om man hyr ut sin konst. Det finns ännu ingen etablerad branschpraxis, så jag har tagit fram några enkla tumregler.
”Inte en öststat 1970 – det händer här i dag”

Alternativ ekonomi? När konstnärer själva får välja.

Konstnären
möter vi en matriark som en Dela på pengarna och samla konst tillsammans. 
Det är två förslag på hur konstnärer själva kan skapa nya ekonomiska system för konstvärlden. Men steg ett är att över huvud taget våga prata om pengar
I PRESSEN
Inför och efter valet 2018 har våra lokalföreningar och länsvisa talespersoner tillsammans med företrädare för riksnivån debatterat konstens och konstnärernas villkor och förutsättningar. Artiklarna...
Dödsoffren tros ha frusit ihjäl
Bristen på sjukhusmaterial och leveransstrulet fortsätter
Lastbilschauffören delgiven misstanke om dråp
Materialkrisen har förutom lidande för patienterna
Lastbilschauffören häktad för 39 mord
Rapport
Denna studie av integrationsprojektet Konsten att delta: Bild och Form ger en inblick i projektets praktik av kollegiala möten mellan konstnärskollegor med bakgrund från olika nationella och...
kräver svar från de inblandade regionerna
Foto: Petteri Paalasmaa/AOP
Remisser m.m.
Konstnärernas Riksorganisations remissvar Region Västra Götalands kulturplan för 2020-2023
kunde brist på plasthandskar skapa ett
Finlandssvenskar trötta på korkade svenskar Pressmeddelande